MGest Online versió de prova

Avís

  • La informació introduïda en aquest servidor serà esborrada diariament, per tant, no ens fem responsables de la pèrdua de dades ni dels continguts que s'hi puguin introduir.
  • Tota la informació introduïda serà visible als altres usuaris que provin MGest Online, no ens fem responsables de la privacitat de la informació.
  • La velocitat i rendiment de la connexió és orientativa, ja que depèn del nombre d'usuaris connectats simultàniament i els recursos del servidor de proves són limitats.
  • Aquest servidor també té limitades algunes funcionalitats, com l'enviament i recepció de documents, que estan disponibles en MGest Online.
Entrar a MGest Cloud Mode HTML5
Tornar
pàgina principal

Log on

Invalid credentials

Protect your account with 2-step verification

Display the verification code using an authentication app

  1. Open the authenticator app on your mobile phone.
  2. Scan the QR code displayed below:
  3. No QR code was generated! Please enter your credentials on the logon page.

Or receive your verification code via SMS

  1. Type your phone number below, using the international phone numbers format (e.g. +14155552671):
  2. Click Send SMS button to register your phone number and receive your verification code.

Validate your verification code

x